GameCardsVN Logo
Download on App Store
Download App on Goolge Play Store
m02
oogle Login
acebook Login
m03
Phản hổi của khách hàng

Rất tốt

4.87 / 5.00 (2207 phản hồi)

us flag Hoai Anh: Uy tín làm việc khá nhanh nhân viên trả lời khá nhiệt tình

Hàng hóa được giao nhận trực tiếp trên website https://www.gamecardsvn.com.

Quy trình giao nhận, kiểm đếm hàng hóa: Để lấy mã thẻ đã mua sau khi đơn hàng được hoàn tất, thực hiện 2 bước đơn giản sau:

Bước 1 Sau khi đăng nhập, Bấm vào nút

Bước 2 Click lên mã số đơn hàng để xem chi tiết đơn hàng mà bạn đã đặt mua, tại đây sẽ có thông tin seri và code thẻ để bạn nạp vào game

Nhận Thẻ Bước 2

m32
Visa, MasterCard, JCB and Paypal accepted here OnePay
Verified By Visa and Master Card Secure Code
Hệ thống bán thẻ game online GameCardsVN. ©2007-2023
Website này được điều hành bởi Công Ty Cổ Phần E.KI.M.